This is a past event. Registration is closed. View other AmCham Moldova events.

Ședința are următoarele obiective:

- Trecerea în revistă și dezbaterea propunerilor de modificări a unei serii de acte normative în vederea facilitării interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori.

- Înaintarea și validarea propunerilor parvenite de la comunitatea AmCham Moldova;

- Discuții pe marginea scrisorii AmCham solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice.


În cazul în care aveți careva întrebări suplimentare, contactați oficiul AmCham Moldova la 022 211 781.

The meeting has the following objectives:

- Review and debate the draft law on facilitating the digital interaction between the Government, the business community, and the consumers.

- Validate the proposals received from the AmCham Moldova community;

- Discuss possible follow-up activities on the AmCham Letter position paper requesting clarification of uncertain issues regarding the legal regime and electronic documents circulation.


If you have any additional questions, please contact AmCham office at 022 211 781.

Location

Online Event
The American Chamber of Commerce
Chisinau, Moldova

See route

Contact us

For additional event or venue information, please email karinacrangaci@amcham.mdYou can also reach us at +373 60343469

Sponsors and Partners